داستان شب

Arash Babayi/Mohammad Amin Chitgaran
  9.1K
  میانگین پخش
  10.8M
  تعداد پخش
  3.5K
  دنبال کننده
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و پنجاهم ۷ تیر ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و نهم)نویسنده: «#نوآ_گوردون» خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«رامین جوادی، کلینت منسل و گروه کرو...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  29:49
  • 14.9K

  • 3 هفته پیش
  29:49
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و چهل و نهمبه تاریخ۶ تیر ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت یازدهم»(روایت نهم کتاب)«#میگوید_ویران_کن»با خوانش راوی «#طاهره»به همراه گفتگو با نویس...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:02:36
  • 15.5K

  • 3 هفته پیش
  01:02:36
  دوستان وقت بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هشتم۱ تیر ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت دهم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_ابراهیم #تریو...

  دوستان وقت بخیر


   شماره‌ی ...

  21:48
  • 13.2K

  • 1 ماه پیش
  21:48
  دوستان وقت بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهل و هفتم ۳۱ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت چهاردهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی...

  دوستان وقت بخیر


   شماره‌ی ...

  48:14
  • 10.3K

  • 1 ماه پیش
  48:14
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهل و ششم ۲۹خرداد ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و هشتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون» خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«#هری_گرگسون_ویلیامز»برای حما...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:57
  • 8.9K

  • 1 ماه پیش
  26:57
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و چهل و پنجمبه تاریخ۲۸ خرداد ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت دهم»(روایت چهارم کتاب)«#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»با خوانش راوی «#آقای_...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  52:49
  • 8.0K

  • 1 ماه پیش
  52:49
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهل و چهارم۱۶ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت نهم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_ابرا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  40:21
  • 8.2K

  • 1 ماه پیش
  40:21
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهل و سوم ۲۴ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت سیزدهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #س...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  43:49
  • 9.2K

  • 1 ماه پیش
  43:49
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهل و دوم ۲۲ خرداد ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و هفتمنویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«#هری_گرگسون_ویلیامز»به کمک سایت قا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:44
  • 7.9K

  • 1 ماه پیش
  28:44
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و چهل و یکمبه تاریخ۲۰ خرداد ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت نهم»(روایت یازدهم کتاب)«#کودک_ناخواسته_باقی_نماندم»با خوانش راوی «#دریا»به همراه گ...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:03:17
  • 9.7K

  • 1 ماه پیش
  01:03:17
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهلم۱۶ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت هشتم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_ابراهیم #ع...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:36
  • 8.6K

  • 1 ماه پیش
  28:36
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و نهم ۱۵ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت دوازدهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #س...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  41:42
  • 9.7K

  • 1 ماه پیش
  41:42
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی‌ و هشتم ۱۴ خرداد ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و ششم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«#هری_گرگسون_ویلیامز، #هاوارد...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:40
  • 8.1K

  • 1 ماه پیش
  26:40
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و سی و هفتمبه تاریخ۱۳ خرداد ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت هشتم»(روایت چهاردهم کتاب)«#جایی_برای_یکدیگر»با خوانش راوی «#صالح»به همراه گفتگو با...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  54:24
  • 8.0K

  • 1 ماه پیش
  54:24
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و ششم ۱۰ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت هفتم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:51
  • 8.4K

  • 1 ماه پیش
  33:51
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و پنجم ۹ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت یازدهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کی...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  45:17
  • 9.3K

  • 1 ماه پیش
  45:17
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی‌ و چهارم ۷ خرداد ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و پنجم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :«#هری_گرگسون_ویلیامز، #شجریا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:47
  • 8.5K

  • 1 ماه پیش
  27:47
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و سی و سومبه تاریخ۶ خرداد ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت هفتم»(روایت پنجم کتاب)«#نیامده_بودم_که_بمانم»روایت «#رضا»به همراه گفتگو با نویسنده ر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  59:26
  • 8.7K

  • 1 ماه پیش
  59:26
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و دوم ۳ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت ششم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_اب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  36:44
  • 10.2K

  • 1 ماه پیش
  36:44
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی و یکم ۲ خرداد ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت دهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیهان_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:10
  • 9.7K

  • 2 ماه پیش
  33:10
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سی‌اُم۳۱ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و چهارم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس هری...

  دوستان شب بخیر

  <...

  23:43
  • 9.0K

  • 2 ماه پیش
  23:43
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و نهمبه تاریخ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت ششم»(روایت دوم کتاب)«#مردهام_می‌خوان_آدمای_بهتری_باشن؟به خوانش و روایت «#گلی»ب...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:04:06
  • 9.4K

  • 2 ماه پیش
  01:04:06
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و هشتم ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت پنجم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  41:43
  • 9.1K

  • 2 ماه پیش
  41:43
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و هفتم ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت نهم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  41:18
  • 8.8K

  • 2 ماه پیش
  41:18
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و ششم۲۴ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و سوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس ه...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  33:02
  • 9.0K

  • 2 ماه پیش
  33:02
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و پنجمبه تاریخ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت پنجم»(روایت دهم)کتاب«#موقعیت_مهدی»به خوانش و روایت «#مهدی»به همراه گفتگو با ر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  51:54
  • 8.0K

  • 2 ماه پیش
  51:54
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و چهارم ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت چهارم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  36:00
  • 8.4K

  • 2 ماه پیش
  36:00
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و سوم ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت هشتم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  46:23
  • 9.2K

  • 2 ماه پیش
  46:23
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیست و دوم۱۷ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌ و دوم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #مارتین_فیپس #برندان_انجلیدس و #گرث...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  26:36
  • 7.1K

  • 2 ماه پیش
  26:36
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و بیست و یکمبه تاریخ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت چهارم»(روایت ششم)کتاب«#مرگ_یک_حامی_و_تولد_من»به خوانش و روایت «#غزاله»به همراه...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  46:08
  • 7.7K

  • 2 ماه پیش
  46:08
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و بیستم ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت سوم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_ا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  19:04
  • 7.5K

  • 2 ماه پیش
  19:04
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و نوزدهم ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت هفتم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #شهن...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  43:25
  • 9.3K

  • 2 ماه پیش
  43:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هجدهم ۱۱ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌و‌یکم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #وحید_تاج #همایون_شجریان #میخائیل_د...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:17
  • 8.7K

  • 2 ماه پیش
  30:17
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و هفدهمبه تاریخ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت سوم»(روایت اول کتاب«#یک_قطعه_موسیقی»به خوانش و روایت «#حمیدرضا»به همراه گفتگو ب...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  44:25
  • 8.8K

  • 2 ماه پیش
  44:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و شانزدهم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت دوم)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  43:37
  • 8.7K

  • 2 ماه پیش
  43:37
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و پانزدهم ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت ششم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #شهنا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  42:01
  • 8.6K

  • 2 ماه پیش
  42:01
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهاردهم ۳ اردیبهشت ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت سی‌‌اُم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #وحید_تاج #همایون_شجریان #میخائیل_دا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  00:00
  • 8.0K

  • 3 ماه پیش
  00:00
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و سیزدهمبه تاریخ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت دوم»(روایت چهارم کتاب«#وقتی_فراموشی_کودکی_ام_را_ربود»به خوانش و روایت «#شهین»به همر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  01:03:40
  • 9.3K

  • 3 ماه پیش
  01:03:40
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دوازدهم ۳۰ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#فرانکشتاین_در_بغداد»(قسمت اول)نویسنده: «#احمد_سعداوی»ترجمه : «#أمل_نبهانی»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#انور_...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  38:10
  • 9.8K

  • 3 ماه پیش
  38:10
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و یازدهم ۲۹ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت پنجم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیها...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  40:46
  • 7.7K

  • 3 ماه پیش
  40:46
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دهم ۲۷ فروردین ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و نهم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #کریستوف_رضاعی #حسین_علیزاده »بر...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  27:23
  • 7.7K

  • 3 ماه پیش
  27:23
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و نهمبه تاریخ. ۲۶ فروردین ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت اول»(روایت سوم کتاب«#نگاهم_کن» - #همایون )خوانش روایت «#آرش_بابایی»به همرا...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  53:28
  • 10.3K

  • 3 ماه پیش
  53:28
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هشتم ۲۳ فروردین ۱۴۰۳داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت چهارم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #کیهان...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  50:25
  • 11.2K

  • 3 ماه پیش
  50:25
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و هفتم ۲۰ فروردین ۴۰۳داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و هشتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« #کریستوف-رضاعی »برای حمایت از ما به...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:18
  • 8.9K

  • 3 ماه پیش
  28:18
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و ششمبه تاریخ. ۱۹ فروردین ۱۴۰۳کتاب «#مواجهه_با_کوه_یخ_در_اتاق_شماره_چهار»«قسمت صفر»معرفی کتاببا حضور «#آرش_بابایی #مریم_عطار »«روایت اعضای یک گروه‌درمانی تحلی...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  31:02
  • 10.0K

  • 3 ماه پیش
  31:02
  • 10.4K

  • 3 ماه پیش
  دوستان وقت بخیرشماره‌ی دوهزار و سیصد و پنجمبه تاریخ‌۱۷ فروردین ۱۴۰۳«#جمعگی»(هجدهم)با «#آرش_بابایی»این جمعگی به بهانه‌یِ آغاز سال ۱۴۰۳ و معرفی مجموعه‌های جدید و مرور داستانهای سریالی داستان شب است.«#غر...

  دوستان وقت بخیر  شما...

  56:24
  • 10.4K

  • 3 ماه پیش
  56:24
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و چهارم۱۷ اسفند ۱۴۰۲#مجموعه_نامه‌ها: «#نامه_سیمین_به_جلال»نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#محمدرضا_لطفی #عبدالوهاب_شهیدی»برای حمایت ا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:36
  • 19.2K

  • 4 ماه پیش
  30:36
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و سوم ۱۶ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#طوبا_و_معنای_شب»(قسمت سوم)نویسنده: «#شهرنوش_پارسی_پور»خوانش: «#مریم_حاجی_بنده»‌موسیقی :«#حاج_قربان_سلیمانی #بهداد_بابا...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  47:00
  • 23.4K

  • 4 ماه پیش
  47:00
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و دوم۱۴ اسفند ۱۴۰۲داستان: «#حکیم»(قسمت بیست و هفتم)نویسنده: «#نوآ_گوردون»خوانش: «#رضا_ریحانی»‌موسیقی :« the Prince of Persia Lost Crown، برندان انجلیدس ...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  30:39
  • 14.7K

  • 4 ماه پیش
  30:39
  دوستان شب بخیر شماره‌ی دو هزار و سیصد و یکم۱۰ اسفند ۱۴۰۲#مجموعه_نامه‌ها: «#نامه_سیمین_به_جلال»نویسنده: «#سیمین_دانشور»خوانش: «#هانیه_طهرانی»‌موسیقی :«#محمدرضا_لطفی»برای حمایت از ما به لینک حامی‌ب...

  دوستان شب بخیر


   شماره‌ی د...

  28:25
  • 4.5K

  • 4 ماه پیش
  28:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads